Meneer Harthout's nieuwsrubriek Inhoudsopgave

Welkom
Mahjong
Vereniging
Uitslagen
Deelnemers

De puntentelling

Na elk spel worden de punten geteld en verrekend. Telling vindt plaats met behulp van onderstaande tabellen. Het totaal na een hele spelronde bepaalt de eindstand aan de tafel.
Bij de verrekening krijgt de ene speler punten van de andere:

 • De speler die mahjong haalt krijgt de door hem behaalde punten van elke speler. Van de Oostenwind krijgt hij ze dubbel.
 • Is de Oostenwind zelf mahjong, dan krijgt hij van alle spelers de punten verdubbeld.
 • De overige drie spelers berekenen het verschil in puntental. Dit verschil wordt onderling verrekend, ook hier wordt het verschil met de Oostenwind verdubbeld.

De uitkomst van de verrekening is te contoleren: het totaal is altijd NUL. Voor de verrekening is op competitie-avonden van De Rode Draak en bij toernooien een gemakkelijk formulier beschikbaar.

Punten voor iedereen

Omhoog

Stenen

  open dicht   open dicht
pung 2 t/m 8 2 4 2 draken/eigen winden 2 2
pung 1, 9, winden, draken 4 8 chow 0 0
kong 2 t/m 8 8 16 (dicht op tafel leggen)
kong 1, 9, winden, draken 16 32 (dicht op tafel leggen)

 
Verdubbelingen

Eén keer verdubbelen Twee keer verdubbelen Drie keer verdubbelen
 • schoon spel
 • alleen enen, negens, troefstenen
 • pung/kong draken
 • pung/kong eigen wind
 • pung/kong wind v.d. ronde
 • 3 dichte pungen
 • 3 dichte kongen
 • 4 dichte pungen
 • 4 kongen (ook open)
 • superschoon spel
 • alleen enen en negens
 • alleen troefstenen


Mahjong

Omhoog

Mahjong halen is in deze competitie alleen mogelijk met een schoon spel. Wanneer echter op één van boven- of onderstaande manieren tenminste twee keer verdubbelen wordt behaald, is Mahjong ook mogelijk.

Volgorde bij mahjong
Wanneer twee spelers gelijk mahjong kunnen bepalen is de volgorde:

 1. Pung-mahjong gaat voor chow-mahjong
 2. Mahjong door het completeren van een sluitpaar gaat voor pung-mahjong en voor chow-mahjong
 3. Twee spelers met een sluitpaar: de speler die het eerst aan de beurt is.
Mahjong 20
Winnende steen van de Muur getrokken 2
Enig mogelijke plaats om te winnen 2
Laatste steen voor remise 10
Alleen chowen + sluitpaar 10
Sluitpaar: vogel Pe-ling eet cake (= schoon) 10

 
Eén keer verdubbelen voor:

Winst met Gelijke alleen pungen/kongen
Winst met Gelijke 2 t/m 8 idem, stenen alleen 2 tot en met 8 (dus extra verdubbeling)
Kong met de Bloeiende Bloemen Winnende steen van de dode Muur getrokken
Kong-roof Mahjong halen met een chow, door de steen te roven waarmee een ander een reeds op tafel liggende pung tot kong had willen maken
De Gelukkige Dertien Wachtend mahjong in de eerste hand; Oost gooit de gewenste steen niet weg (aankondigen en de stenen niet meer wisselen)

 
Twee keer verdubbelen voor:

Het Spel van de Aarde Mahjong halen met de eerste steen die Oost weggooit

 
Drie keer verdubbelen voor:

De Verborgen Schat Spel geheel in de hand, tot en met de laatste steen
Bij limietspelen: 1x verdubbelen!
De Drie Wijzen Drie verschillende draken, en willekeurige Chow, Pung en Kong


Bijzondere winstspelen

Omhoog

De Limiet
De Rode Draak speelt het mahjong-spel zonder een echte limiet. Wèl is er een Limiet ingesteld voor bepaalde bijzondere spelen. De samenstellende stenen (draken, winden) leveren geen punten of verdubbelingen meer op.
De afgesproken Limiet is: 1000 punten.

Regelmatige Limietspelen en Onregelmatige Limietspelen
Een Onregelmatig Limietspel bestaat niet uit pungen, chows etc. Deze moet tot het wachtend spel in de hand gespeeld worden. De laatste steen mag een weggelegde steen zijn.
Een Regelmatig Limietspel bestaat uit pungen, chows en kongen en mag op tafel gespeeld zijn.

Wachtend Spel
Een wachtend spel voor een Onregelmatig limietspel levert de helft op van het aantal punten dat je zou krijgen als je wèl mahjong had gehaald.
Bij een wachtend spel voor een Regelmatig Limietspel krijg je geen bonus: je telt gewoon de punten voor de pungen, kongen, etc.

Onregelmatige Limietspelen

Het Spel van de Hemel Winnen door Oost in de eerste hand.
Beloning: Limiet.
De Negen Poorten Van één soort: 3 enen, 3 negens, 2 t/m 8, plus één van de stenen dubbel.
Beloning: Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen
De Dertien Wezen Van alle enen, negens, winden en draken één steen ,één ervan dubbel.
Beloning: Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen
De Zeven Tweelingen Zeven paren.
Beloning superschoon: Limiet. Beloning schoon: Halve Limiet. Geheel in de hand (in beide gevallen): 1x verdubbelen.
Slang 1 1 t/m 9 van één soort, 1 steen van elke wind, één van de winden dubbel
Beloning: Halve Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen.
Slang 2 1 t/m 9 van één soort, 1 steen van elke draak, plus 2 gelijke winden
Beloning: Halve Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen.
Peking Garden 1 t/m 7 van één soort, 1 steen van elke wind en draak
Beloning: Halve Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen.

 
Regelmatige limietspelen

Het Spel van de Rode Draak Kong Rode Draken, Tekens 1 t/m 9, sluitpaar eigen wind
Beloning: Halve Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen.
Het Jade Spel Alleen Groene Draken en/of Bamboe 2, 3, 4, 6, 8 gebruikt.
Beloning: Limiet. Geheel in hand: 1x verdubbelen.
Het Vierwindenspel 4 pungen (of kongen) van winden plus willekeurig sluitpaar
Beloning: Limiet. Geheel in hand: 1x verdubbelen.
De Kronkelende Slang Drie mogelijkheden:
 • pung 1 en 9, chows 3-4-5, 6-7-8, sluitpaar 2
 • pung 1 en 9, chows 2-3-4, 6-7-8, sluitpaar 5
 • pung 1 en 9, chows 2-3-4, 5-6-7, sluitpaar 8
Beloning: Limiet. Geheel in hand: 1x verdubbelen.

Onregelmatigheden:

Omhoog

De Dode Hand
Heeft een speler gedurende het spel opeens meer of minder dan 13 stenen, dan heeft diegene een Dode Hand. Met een Dode Hand behaal je 0 punten.

Verzuimen te pungen/kongen/chowen
Wanneer je vergeet te pungen, kongen of chowen, en de volgende speler heeft al gepakt, dan is het niet meer mogelijk. Om discussie te voorkomen, tikt iedereen na het pakken met de gepakte steen op tafel. Na de tik is de beurt van de vorige speler voorbij. Overigens geldt hierbij dat er wel voldoende tijd tussen de beurten moet worden genomen.

Ten onrechte mahjong afkondigen
Dit geldt als zeer onbeleefd. Overigens is het aan te bevelen dat de overige spelers wachten met het open leggen van hun stenen, tot is vastgesteld dat de mahjong terecht is. Dit voorkomt dat andere spelers ten onrechte de opengelegde stenen zien.


Rechts Omhoog Links

email© harthout 1997-1999 Bijgewerkt: 18 februari 1998.