Meneer Harthout's nieuwsrubriek Inhoudsopgave

Welkom
Mahjong
Vereniging
Uitslagen
Deelnemers

Competitie-reglement

De competitie van de Rode Draak bestaat uit tien rondes. Eens per maand wordt een ronde gespeeld, de competitie loopt van februari tot en met januari. Bij de start van de competitie bepaalt het lot de samenstelling der tafels; dit volgens een vast stramien, waarin elke speler elke andere speler twee maal treft.

Omhoog Afwezigheid
Spelers worden verondersteld aanwezig te zijn op de vastgestelde avonden. Wanneer je niet in staat bent op een vastgestelde avond te spelen, licht dan zo snel mogelijk je medespelers in! (en pas wanneer je die ècht niet kunt bereiken het emailwedstrijdsecretariaat)
Wanneer je niet kunt spelen zijn er vier mogelijkheden (op volgorde van voorkeur):

  1. De wedstrijd wordt voor de "normale" avond ingehaald.
  2. De afwezige speler laat zichzelf tijdens de normale speelavond vervangen. Op de adreslijst staat een aantal beschikbare vervangers vermeld.
  3. De wedstrijd wordt na de normale speelavond ingehaald, maar in ieder geval voor de volgende speelavond. Bij voorkeur spelen de andere drie spelers wel op de normale speelavond, waarbij West vervalt en de afwezige speler 0 punten krijgt.
  4. De wedstrijd wordt niet ingehaald. De andere drie spelers spelen op de normale avond. Zie ook optie 3.
De beslissing of een wedstrijd op een ander tijdstip wordt gespeeld, wordt door de vier betreffende spelers in gezamenlijkheid genomen. Dat betekent dat iedereen een veto tegen inhalen kan uitspreken, omdat hij of zij per se op de normale avond wil spelen.
Wanneer de inhaalwedstrijd door een volle agenda van een andere speler niet gepland kan worden, heeft de eerst afwezige pech: de 0 punten blijven dan staan en de uitslag van de wedstrijd met z'n drieën is definitief.
De uitslag van een inhaalwedstrijd moet tenminste drie dagen voor de volgende ronde bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat.

Omhoog Tijdlimiet
Er wordt per avond één wind (de Oostenwind) gespeeld. Het aantal punten na deze wind bepaalt de eindstand van de avond. Doorspelen mag natuurlijk, maar telt niet mee.
De wedstrijdavond duurt in principe van 20.00 tot 24.00 uur. Iedereen wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. Wanneer een speler vroeger dan 24.00 uur weg moet, deelt hij/zij dat aan de medespelers mee. Dit is tevens bedoeld om vast af te spreken wat men doet wanneer de wedstrijd op dat moment nog niet afgerond is. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  1. Het spel wordt afgerond, op de zelfde avond of een ander moment voor de volgende ronde
  2. De stand om 24.00 is de eindstand.

Omhoog Bagage
Degenen die in het bezit zijn van een mahjong-spel en/of een rekenmachine worden verzocht deze spullen mee te nemen naar de Beiaard. Het adres en telefoonnummer van de Beiaard: Spui 30, tel. 6225110

Omhoog Scores, klassementen en contributie
Het wedstrijdsecretariaat zorgt iedere spelavond voor wedstrijdformulieren. Het wedstrijdsecretariaat maakt voor de volgende wedstrijd een overzicht van de behaalde scores en het klassement. Het klassement wordt als volgt bepaald:
Alle winnaars van de 4 tafels worden vergeleken: degene met de hoogste score ontvangt 16 punten, de op één na hoogste 15 punten, de derde 14 punten en de vierde 13 punten. Deze vergelijking volgt voor alle nummers 2, alle nummers 3 en alle nummers 4. De nummers 2 verdelen de 12 t/m 9 punten, de nummers 3 verdelen 8 t/m 5 punten en de nummers 4 verdelen 4 t/m 1 punten. Een afwezige speler ontvangt, ongeacht eventueel negatieve scores van anderen, altijd 0 punten.
Na de laatste ronde is iedere deelnemer verplicht aan het secretariaat een contributie te betalen. Deze bestaat uit alle gemaakte kosten, die hoofdelijk worden omgeslagen.

Omhoog Spelregels


Rechts Omhoog Links

email© harthout 1997-1999 Bijgewerkt: 18 februari 1998.