Meneer Harthout's nieuwsrubriek Inhoudsopgave

Welkom
Vereniging
Deelnemers
Uitslagen

Mahjong

Mahjong is een soort RummyCub voor gevorderden, afkomstig uit China. Hieronder de algemene spelregels voor dit spel; elders zijn ook onze competitie-regels te vinden en de puntentelling.

Algemene spelregels mahjong

De spelregels, volgens welke De Rode Draak mahjong speelt, zijn grotendeels gebaseerd op "het rode boekje" dat wordt uitgegeven door Eberhardt in Amsterdam. In de loop van zijn bestaan heeft De Rode Draak haar spelregels echter aangepast aan die van de landelijke toernooi-commissie. Deze spelregels zijn weer gebaseerd op die van de ENMV in Rotterdam.

Waar gaat het om?
Bij het mahjong-spel wil een speler van de dertien stenen hij in het begin krijgt mooie combinaties maken. Tijdens het spel pakt de speler steeds een steen, en gooit een andere weg. De bedoeling is om uiteindelijk de steen te pakken die drie combinaties van drie of vier en een sluitpaar completeert. Dan heeft de speler "mahjong" en gewonnen.

De spelers
Mahjong wordt gespeeld door vier personen. Tijdens een spelronde van vier spellen is elke speler één spel de "Wind van de Ronde", bij een eerste ronde de Oostenwind. Wanneer de Oostenwind echter zelf mahjong heeft, blijft hij nog een spel Oostenwind. Bij de wisseling wordt de speler die Zuid was Oost, de speler die West was Zuid, enzovoorts.
De speler die Oostenwind is, speelt een belangrijke rol. Hij bepaalt waar de muur opengebroken wordt. Bij de puntenverreking krijgt of betaalt hij de verschilpunten dubbel.
Worden er meer dan vier spellen gespeeld, dan wordt voor spel 5 t/m 8 de Zuidenwind "Wind van de Ronde", enzovoort.

Het begin
De 136 stenen wordt geschud en met de onbedrukte zijde naar boven op tafel gelegd. De spelers bouwen een vierkante chinese muur, vier zijden van 17 stenen lang, twee stenen hoog. Met twee dobbelstenen wordt bepaald wie de eerste Oostenwind is: degene die het hoogst gooit. De speler rechts naast hem of haar is Zuidenwind, die daarnaast West en de laatste Noord.
Deze Oostenwind-speler gooit nog eens met twee dobbelstenen om te bepalen door wie de muur geopend wordt (Oost = 1, Zuid = 2, enz). De speler aan die zijde van de muur tenslotte gooit nog eens. Het totaal van deze laatste twee worpen bepaalt bij welke stenen de muur open gaat. De speler telt daarbij van rechts naar links, pakt de betreffende twee stenen en legt deze rechts op de nu "dode muur". De Oostenwind pakt de eerste vier stenen van de andere kant.
Elke speler pakt totaal 13 stenen (3 maal 4 plus 1). Tenslotte pakt Oost nog een steen. Ieder legt zijn stenen op de plank, zo dat zijn medespelers ze niet kunnen zien.

Het spelen
Oost begint met het op tafel leggen van een steen. Hij roept daarbij de naam van die steen en legt deze op tafel met het plaatje naar boven. Daarna mag Zuid een steen pakken en er een wegleggen enzovoorts. Intussen probeert iedereen mooie combinaties op zijn plank te maken. De muur wordt langzaam afgebroken...
Mooie combinaties ontstaan bij toeval door het pakken van een goede steen en het weggooien van een slechte, maar ook door het claimen van een steen die een medespeler weggooit. Een steen mag geclaimd worden, wanneer er een combinatie mee wordt gecompleteerd. Er zijn drie combinaties mogelijk: pung, kong en chow.

  • Pung. Een pung is een combinatie van drie dezelfde stenen. De speler heeft er al twee van. De steen komt op tafel, hij roept "pung", pakt de steen en legt de combinatie van drie op tafel. Elke speler mag op elk moment een steen claimen voor een pung. Dit is dan een open pung. Natuurlijk kan iemand ook een dichte pung op de plank hebben.
  • Kong. Een kong is een combinatie van vier dezelfde stenen. Een kong moet altijd gedeclareerd worden: de speler roept "kong" wanneer de vierde steen door iemand weggegooid wordt, pakt deze steen en legt de combinatie van vier op tafel. Vervolgens neemt de speler een extra steen van de dode muur. Wanneer de speler dit niet doet, is het niet meer mogelijk drie combinaties plus een sluitpaar te maken.
    De kong kan behalve op bovenstaande wijze -de speler heeft al drie dezelfde stenen op zijn plank- op nog twee manieren behaald worden. (1) kong na de open pung: de speler heeft al een pung op tafel en pakt de vierde steen zelf. (2) een dichte kong: de speler pakt alle vier stenen zelf. In dit geval legt de speler de stenen op tafel met de beeldzijde naar onderen. Wanneer een speler een dichte kong niet declareert, telt deze als een dichte pung.
    Elke speler mag op elk moment een steen claimen voor een kong.
  • Chow. Een chow is een combinatie van drie opeenvolgende stenen van dezelfde kleur. Een speler mag alleen een steen claimen voor een chow als die steen is weggegooid door de speler voor hem.

"Mahjong!"
Wanneer een speler drie pungen of kongen of chows heeft en een sluitpaar (twee dezelfde stenen), heeft hij mahjong. De laatste steen kan hij pakken van de gewone of de dode muur, of van de tafel. De speler roept "Mahjong!" en toont aan dat hij dat inderdaad heeft. De overige spelers doen er verstandig aan dit te controleren, voordat ze hun eigen stenen open leggen. Blijkt de mahjong niet terecht, dan gaat het spel namelijk gewoon verder. Is de mahjong in orde, dan is het spel klaar en worden de punten geteld.
De Rode Draak erkent alleen de "schone" mahjong (alle stenen een kleur plus eventuele troefstenen), tenzij op een andere manier twee verdubbelingen worden gehaald.
Er zijn ook nog bijzondere combinaties waarmee een speler mahjong kan halen, de Limietspelen. Hiervan zijn er, uit verschillende landen en streken, heel erg veel bekend. De door De Rode Draak erkende bijzondere combinaties zijn te vinden op de pagina met de puntentelling.

Remise
Een spel kan, behalve met mahjong, ook eindigen in remise. Het is remise wanneer de dode muur nog uit maar 14 stenen bestaat.


Rechts Omhoog Links

email© harthout 1997-1999 Bijgewerkt: 18 februari 1998.